عضویت در انجمن

registration

برای عضویت در انجمن زمین برای همه با روش ساده، فرم الکترونیکی زیر را تکمیل کرده و ارسال کنید.
در صورتی که به هر دلیل در پر کردن این فرم الکترونیکی با مشکل مواجه هستید، فرم pdf عضویت را از اینجا دانلود کرده و به آدرس tefasociety@gmail.com ارسال نمایید.

توجه: اين فرم حتماً بايد به زبان فارسي و با الفباي فارسي پر شود. از پر کردن فرم با الفباي انگليسي و … اجتناب کنيد.

مشخصات فردی
مشخصات تحصیلی-شغلي

مشخصات ارتباطی


اطلاعات تکميليدر چه زمینه هایی مایل به همکاری با انجمن هستید؟
 خبرنگاری افتخاری رایانه شبکه، سایت برگزاری همایش ها و مراسم اجرای اردوهای شهری و برون شهری امداد و نجات حیوانات یا نگهداری موقت حیوانات فعالیت های داوطلبانه پاکسازی طبیعت عضوگیری و مدیریت اعضاء شناسایی و جذب اسپانسر ترجمه، تحقیق و نگارش مراودات و هماهنگی های لازم با ادارات و سازمان ها آموزش و تدریس در زمینه های مرتبط انجام معاینات، واکسیناسیون و درمان حیوانات گرافیک و طراحی اجرای بازارچه های خیریه حمایت مالی (بیشتر از حق عضویت)اینجانب با علامت زدن دکمه زیر، اعلام می نمایم ضمن تأیید موارد فوق با اطلاع کامل و قبول اساسنامه انجمن زمین برای همه و سایر قوانین مربوط تقاضای عضویت در این انجمن را دارم.