عضویت در باشگاه کودکان دوستدار حیوانات

bashgah-kodakan

باشگاه دوستداران حیوانات، فضایی است برای ایجاد ارتباط دو طرفه با کودکان. قصد داریم به شیوه های مختلف حس علاقه به حیوانات را در کودکان تقویت کنیم و آنها را آموزش دهیم. این آموزش ها قرار نیست همیشه یکطرفه باشد، گاهی لازم است ما از کودکان بیاموزیم. بر این اساس حتی بخشی از آموزش ها از طریق کودکان به کودکان انجام خواهد شد.

برای عضویت در باشگاه کودکان دوستدار حيوانات با روش ساده، فرم الکترونیکی زیر را تکمیل کرده و ارسال کنید.
در صورتی که به هر دلیل در پر کردن این فرم الکترونیکی با مشکل مواجه هستید، فرم pdf عضویت را از اینجا دانلود کرده و به آدرس tefasociety@gmail.com ارسال نمایید.

این فرم توسط کودک (در صورت توانایی خواندن و نوشتن) و یا یکی از والدین و اعضای خانواده کودک پر خواهد شد.

توجه: اين فرم حتماً بايد به زبان فارسي و با الفباي فارسي پر شود. از پر کردن فرم با الفباي انگليسي و … اجتناب کنيد.

مشخصات فردی
مشخصات تحصیلی


مشخصات ارتباطی


اطلاعات تکميلي

مایل هستید بسته های آموزشی را به چه شکلی دریافت کنید؟
 چاپ شده و پست پست الکترونیک نرم افزارهای تلفن همراه

مایل هستید در کدامیک از برنامه های ذیل مشارکت داشته باشید؟
 کلاس های آموزشی اردوهای آموزشی فعالیت های داوطلبانه پاکسازی طبیعت نگهداری از حیوانات آسیب دیده

این فرم توسط اینجانب با نسبت مشخص شده در زیر با کودک تکمیل شده است:

اینجانب(کودک یا فردی که از طرف او فرم را تکمیل کرده) با علامت زدن دکمه زیر، اعلام می نمایم ضمن تأیید موارد فوق با اطلاع کامل و قبول اساسنامه انجمن زمین برای همه و سایر قوانین مربوط تقاضای عضویت در این انجمن را دارم.